Kontrola kvality

K vizuální kontrole kvality výbrusu používáme dílenský mikroskop MITUTOYO

Dílenské měření rozměrů provádíme na měřícím mikroskopu VISSION, který umožňuje až 100 násobné zvětšení pro optickou kontrolu.

Pro přesné měření zakázek zákazníku vyžadujících 100%kontrolu a protokol naměřených rozměrů používáme opticko –digitální mikroskop VISSION, který disponuje digitální snímací kamerou , softwarem M2V a max.100 násobným zvětšením. Výstupem v protokolu mohou být odchylky, křivky tvaru měřeného nástroje atd.